kotły-ekowitt.pl » faq » nasze zalecenia » kotły optymal i helios

Nasze zalecenia

OPTYMAL, HELIOS - kotły uniwersalne i miałowe

L.p. Rodzaje zakłóceń Przyczyna Sposób usunięcia
1Wypalanie dziur w masie paliwa
 • ustawiona zbyt duża moc dmuchawy
 • zbyt suche paliwo
 • źle rozłożone paliwo w palenisku
 • zanieczyszczone kątowniki nadmuchowe w palenisku
 • zmniejszyć bieg wentylatora
 • stosować paliwo bardziej zwilżone
 • zasypać paliwo równomiernie do paleniska, nie dopuszczać do miejscowego zbijania się paliwa
 • oczyścić kątowniki w palenisku
2Trudności z rozpaleniem
 • źle przygotowane paliwo (zbyt mokre lub zbyt suche)
 • niskie ciśnienie atmosferyczne
 • przygotować paliwo wg zaleceń podanych w instrukcji obsługi
3Brak podmuchu
 • nie włączony sterownik
 • przepalony bezpiecznik
 • brak energii elektrycznej
 • niewłaściwie lub wcale nie podłączona dmuchawa
 • uszkodzony sterownik
 • włączyć sterownik i nastawić żądaną temperaturę
 • wymienić bezpiecznik i usunąć przyczynę przepalania
 • w przypadku długotrwałych przerw w dostawie można palić w ciągu naturalnym „od dołu”
 • sprawdzić i poprawić podłączenie dmuchawy
 • skontaktować się z producentem sterownika w celu usunięcia usterki
4Dymienie przez drzwiczki zasypowe
 • niedrożny komin
 • kocioł zanieczyszczony sadzą i pyłami
 • zużycie sznura uszczelniającego drzwiczki
 • za mały ciąg kominowy
 • źle lub niedostatecznie uszczelnione połączenie czopucha z kominem
 • przeczyścić komin
 • oczyścić palenisko i kanały dymne
 • wymienić sznur uszczelniający przy drzwiczkach kotła
 • poprawić ciąg np. powiększając średnicę komina
 • poprawić uszczelnienie za pomocą np. silikony odpornego na temp.
5Wybuchy przy przechodzeniu ze stanu postoju w stan pracy kotła
 • zbyt suche paliwo
 • za duży podmuch
 • niedostateczny ciąg kominowy –lub niedrożny komin
 • kanały dymne zanieczyszczone pyłami
 • zbyt długie okresy postoju między przedmuchami
 • przygotować paliwo wg zaleceń podanych w instrukcji obsługi kotła
 • zmniejszyć podmuch
 • zwiększyć ciąg
 • oczyścić kanały dymne kotła
 • zwiększyć częstotliwość załączania wentylatora
6Kocioł nie może osiągnąć zadanej temperatury
 • źle dobrany kocioł do instalacji (prawdopodobnie ma za małą moc)
 • bardzo mocno zanieczyszczony kocioł (palenisko, kanały)
 • niezgodne z zaleceniami paliwo
 • brak wymaganego ciągu kominowego
 • wymiana kotła
 • dokładnie oczyścić palenisko oraz kanały konwekcyjne
 • zmienić paliwo
 • poprawić ciąg np. podwyższając komin
7Nadmierny przerost zadanej temperatury
 • przewymiarowany kocioł (ma za duża moc na daną powierzchnię)
 • błędne parametry na sterowniku
 • silny wiatr (zjawisko naturalne że przerośnie zad. temp.)
 • zasypywać opałem palenisko do połowy
 • poprawić parametry
 • przymknąć przysłonę na kominie kotła